Προχωρημένα κινητά με λειτουργικό σύστημα κινητού που προσφέρει συνδυασμένες δυνατότητες ενός λειτουργικού συστήματος υπολογιστή με άλλες χρήσιμες ενός κινητού τηλεφώνου.