Προσωπικά Δεδομένα

Για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου συλλέγουμε από τους πελάτες μας τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια συναλλαγών. Η επιχείρησή μας δίνει άμεση προτεραιότητα στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων ακολουθώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διαφυλάσσουμε αυστηρά κάθε πληροφόρηση που μας παρέχετε. Οι ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουμε προϋποθέτουν τη χρήση των παρακάτω προσωπικών δεδομένων σας:

  • Το ονοματεπώνυμό σας
  • Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
  • Το τηλέφωνό σας
  • Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας (διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, νομός, χώρα).


Σε περίπτωση εταιρείας, όπου γίνεται έκδοση τιμολογίου, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τίτλος Εταιρείας
  • Δραστηριότητα Εταιρείας
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)


Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Τα δεδομένα των παραγγελιών αποθηκεύονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Δηλαδή μέχρι να παραλάβει ο πελάτης την παραγγελία του στην διεύθυνση αποστολής που έχει δηλώσει. Η επιβεβαίωση για την παραλαβή επιβεβαιώνεται απο εμάς σε 15-30 ημέρες περίπου. Τα δεδομένα του προσωπικού σας λογαριασμού διατηρούνται μέχρι και την αίτησή σας για διαγραφή αυτού.


Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων Πελατών σε Τρίτους

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία μπορείτε και να τροποποιήσετε.

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεσμεύεται ότι δεν αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε εξωτερικό οργανισμό, εκτός αν έχει μεσολαβήσει προγενέστερη έγγραφη ενημέρωση από εσάς ή εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει το κατάστημα μας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, η οποία έχει ρυθμιστεί για την δική σας ασφάλεια να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά για την επίσκεψή σας τα οποία σε καμία περίπτωση δεν σας ταυτοποιούν, και μας βοηθούν για την βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Διαφημιστικά Μηνύματα
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιριών εκτός αν εσείς δεν έχετε αντίρρηση για την λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν εσείς εκφράσετε ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Αποδοχή Όρων Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του φυσικού προσώπου από την διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.